Konkurentsiamet on 25.07.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a ja Rootsis registreeritud Svenska Lantmännen ek.för omandavad ühiselt valitseva mõju Scandinavian Farmers AB üle. Eestis omab Svenska Lantmännen ek.för äritegevust Farm Plant Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet (at) konkurentsiamet.ee.

Tagasi