Konkurentsiamet on 15.07.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Finland Post Corporation omandab valitseva mõju Taanis registreeritud Combifragt Easten Europe A/S üle, kes omab Eestis äritegevust OÜ Combifragt Eesti kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil "compet (at) konkurentsiamet.ee".

Tagasi