Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 14.07.2005.a otsusega nr 37-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena London & Regional Group Holdings Ltd omandab valitseva mõju Holiday Club Finland Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi