Konkurentsiamet on 01.07.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ühendkuningriigis registreeritud London & Regional Group Holdings Ltd omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Holiday Club Finland Oy üle, kes omab Eestis äritegevust Holiday Club Tallinn OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil "compet (at) konkurentsiamet.ee".

Tagasi