Konkurentsiameti peadirektori 22.06.2005 otsusega nr 36-KO alustati Elion Ettevõtted AS ja MicroLink AS koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi