Konkurentsiamet on 03.06.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing TietoEnator Oyj, kes Eestis tegutseb läbi tütarettevõtjate TietoEnator Eesti OÜ ja TietoEnator Support OÜ, ja Soomes registreeritud äriühing Kustannusosakeyhtiö Kauppalehti, kes Eestis tegutseb läbi Balti Uudistetalituse AS, OÜ BNS Eesti ja ETA Uudistetalituse OÜ, loovad ühisettevõtja otsepostitusteenuste osutamiseks. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi