Konkurentsiamet on 01.06.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Nanso Oy, kes Eestis tegutseb läbi tütarettevõtja Nanso Eesti OÜ, omandab valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu Vogue Group Oy üle, kellel on Eestis tütarettevõtja VG Grupp AS. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi