Konkurentsiameti peadirektori 01.06.2005.a. otsusega nr 31-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel DAB Dental AB ja AS Sirowa Tallinn ühiselt omandavad valitseva mõju Sirowa DAB OÜ üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 tähenduses ja lõikes 2 sätestatud viisil.

Tagasi