Konkurentsiamet on 30.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Jaapanis registreeritud äriühing For-side.com.Co.,Ltd omandab valitseva mõju Inglismaal registreeritud äriühingu iTouch plc üle, kes tegutsev Eestis läbi Jippii Estonia AS. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi