Konkurentsiameti peadirektori 31.05.2005.a. otsusega nr 30-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Deutsche Beteiligungs AG omandab valitseva mõju Global Power Solutions Inc üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi