Konkurentsiamet on 11.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud DAB Dental Aktiebolag ja AS Sirowa Tallinn omandavad ühiselt valitseva mõju asutatava Sirowa DAB OÜ üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi