Konkurentsiamet on 06.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühing ABT Allsafe AB omandab valitseva mõju Bridon (Cyprus) Ltd., Certex Svenska AB, Certex Lifting &Service Verwaltungsgesellschaft mbH ja Vojens Tovvaerk AS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi