Konkurentsiamet on 03.05.2005.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Deutsche Beteiligungs AG omandab valitseva mõju USA-s registreeritud Global Power Solutions Inc üle, kes tegutseb Eestis Clyde Bergemann Eesti AS kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi