Konkurentsiamet on 02.05.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud äriühing Velsicol Holdings Corporation omandab valitseva mõju USA-s registreeritud äriühingu True Specialty Corporation üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi