Konkurentsiamet on 28.03.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt AS A-Selver omandab valitseva mõju OÜ Tirsi Grupp osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 803 947 või 6 803 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi