Konkurentsiamet on 25.02.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Arco Vara Ärijuhtimise OÜ ja Rootsis registreeritud East Capital Holding AB omandavad ühise valitseva mõju Arco Varavalitsemise AS- i üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi