Konkurentsiamet on 08.02.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt USA-s registreeritud SBC Communications Inc. omandab valitseva mõju USA-s registreeritud AT&T Corp üle, kelle äritegevus toimub Eestis AT&T Global Network Services Estonia OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi