Konkurentsiamet on 26.01.2005.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud äriühing Inflight Service Europe AB omandab valitseva mõju Eestis registreeritud äriühingu Scandinavian Travel Retail Eesti OÜ, Lätis registreeritud äriühingu SAS Trading Latvija SIA ja Poolas registreeritud äriühingu SAS Trading Polska SP.Z.O.O. üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi