Konkurentsiamet on 05.01.2005.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Atria Group plc. (Soomes registreeritud aktsiaselts) omandab valitseva mõju Eestis registreeritud AS Valga Lihatööstus üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi