Konkurentsiamet on 22.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Epron Oy omandab valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu Norpe Oy üle. Norpe Oy omab Eestis äritegevust Norpe Eesti OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi