Konkurentsiamet on 22.12.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing KONE Corporation omandab valitseva mõju Rootsis registreeritud äriühingu MacGREGOR International AB üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi