Teade 19

 

Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 09.07.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud �ri�hing DAVA Foods Holding A/S omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Soome �histu Munakunta t�tarettev�tja Muna Foods Oy �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil [email protected].