Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 30.03.2015 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsi kooperatiivne majandus�histu Lantm�nnen Ekonomisk F�rening omandab oma (tehinguks asutatud) t�tarettev�tja Pane Invest AB kaudu konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju Vaasan Group Oy �le, kellel on Eestis registreeritud t�tarettev�tjad Aktsiaselts LEIBUR ja VAASAN Baltic AS. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2483 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi