Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 18.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-009 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad Artabanos Holding O� (UP Invest O� valitseva m�ju alla kuuluv ettev�tja) ja O� Sandbach �hiselt valitseva m�ju O� Maesteq ja tema t�tarettev�tja Apollo Holding O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi