Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-007 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Pharma Group O� valitseva m�ju Osa�hingu Folium �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi