Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-006 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab DAVA Foods Holding A/S valitseva m�ju O� Koks Munatootmine �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi