Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 09.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-005 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tata Steel Nederland B.V. valitseva m�ju SSAB Europe Oy osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi