Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.03.2015 otsusega nr 5.1-5/15-004 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Ovako AB valitseva m�ju Tibnor Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi