Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 17.02.2015 saanud koondumise teate, mille kohaselt UP Invest O� (oma t�tarettev�tjate O� Artabanos ning tehinguks asutatud Artabanos Holding O� kaudu) ja O� Sandbach omandavad konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 t�henduses �hiselt valitseva m�ju O� Maesteq ja tema t�tarettev�tja Apollo Holding O� �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi