Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 12.02.2015 otsusega nr 5.1-5/15-003 anti luba koondumisele tingimusel, et koondumise osalised t�idavad endale v�etud kohustused. Koondumise tulemusena omandab Orkla ASA valitseva m�ju AS-i Gutta, NP Foods SIA, AS-i Staburadze, AS-i Laima, UAB Margiris ja SIA Detente �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 punktis 2 s�testatud viisil.

Tagasi