Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 21.01.2015 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taanis registreeritud �ri�hing DAVA Foods Holding A/S omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju O� Koks Munatootmine �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2463 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi