Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 22.12.2014 otsusega nr 5.1-5/14-035 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandavad O� Graanul Mets ja Eremka O� �hiselt valitseva m�ju Osa�hingu KARO METS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Tagasi