Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 27.11.2014 otsusega nr 5.1-5/14-032 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Heiti H��l valitseva m�ju Alexela Group O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi