Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 13.11.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-030 l�petati Aktsiaselts Talot ja Rudus Aktsiaselts osa koondumise menetlus konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p 3 alusel, kuna konkurentsiseaduse � 21 kohaselt seda koondumist ei kontrollita.

Tagasi