Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 07.11.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-029 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR valitseva m�ju SIA Storent Holding �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi