Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 17.10.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR oma Luksemburgis registreeritud t�tarettev�tja Levina Investments S.? r.l. kaudu omandab konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 t�henduses valitseva m�ju L�tis registreeritud ettev�tja SIA Storent Holding �le. Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel �igus seitsme kalendrip�eva jooksul esitada oma arvamus ja vastuv�ited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn v�i tel 667 2400 v�i 667 2480 v�i e-posti aadressil [email protected].

Tagasi