Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.10.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-028 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Cidron Full Service AB valitseva m�ju ABB Ltd ettev�tja osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi