Konkurentsiameti 25.09.2014 otsusega nr 5.1-5/14-027 alustati Orkla ASA / AS Gutta, NP Foods SIA, AS Staburadze, AS Laima, UAB Margiris ja SIA Detente koondumise t�iendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 1 punktile 2.

Tagasi