Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 15.09.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-025 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Alexela Energia valitseva m�ju Gasum Eesti AS �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi