Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 26.08.2014 otsusega nr 5.1-5/14-024 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Apollo Kino O� valitseva m�ju Solaris Kino O� �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Tagasi