Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 21.08.2014. a otsusega nr 5.1-5/14-023 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Tulundus�histu Tartu Tarbijate Kooperatiiv valitseva m�ju A&G Kaubanduse Aktsiaseltsi �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil

Tagasi