Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 17.07.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-021 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab DAVA Foods Holding A/S valitseva m�ju Muna Foods Oy �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi