Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-019 anti luba koondumisele, mille tulemusena Leonhard Weiss Baltic Holding O� omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses Eesti Energia V�rguehitus AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi