Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 04.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-018 anti luba koondumisele, mille tulemusena UAB �SANITEX� omandab valitseva m�ju konkurentsiseaduse � 2 lg 4 t�henduses UAB Officeday, SIA Officeday Latvia ja SIA E-SAVE �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi