Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 01.07.2014 otsusega nr 5.1-5/14-017 l�petati Tallinna linna ja AS-i Tallinna J��tmete Taaskasutuskeskus koondumise menetlus konkurentsiseaduse � 27 lg 1 p 3 alusel, kuna konkurentsiseaduse � 21 kohaselt seda koondumist ei kontrollita. Tagasi