Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 20.06.2014 otsusega nr 5.1-5/14-014 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab Combimill Invest O� valitseva m�ju Mets� Wood Eesti AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi