Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 03.06.2014 otsusega nr 5.1-5/14-013 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab EfTEN SPV17 O� valitseva m�ju Varasto Estonia O� osa �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi