Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 08.04.2014 otsusega nr 5.1-5/14-008 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab SA Tartu �likooli Kliinikum valitseva m�ju AS-i L�una-Eesti Haigla �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi