Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 03.04.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-007 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Alexela Energia valitseva m�ju O� Kivi�li Keemiat��stuse Varad �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi