Vastavalt konkurentsiseaduse � 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et Konkurentsiameti 14.03.2014.a otsusega nr 5.1-5/14-006 anti luba koondumisele, mille tulemusena omandab AS Tiigi Keskus valitseva m�ju Tartu Mill AS-i �le konkurentsiseaduse � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil. Tagasi